คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2017

บริษัทโฆษณาออนไลน์

บริษัทโฆษณาออนไลน์ ตัวช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

หลังจากที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทไม่ใช่เพียงแค่สำหรับการดำรงชีวิต แต่รวมไปถึงการทำธุรกิจ หลายอย่างก็ได้เปลี่ยนโฉมใหม่จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปเป็นสื่อออนไลน์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือ บริการแบบ Offline Marketing ไม่สามารถที่จะช่วยทำให้จุดหมายของผู้ประกอบกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการประชาสัมพันธ์สินค้าแบบ “โฆษณาออนไลน์” จึงเกิดขึ้นมา

บริษัทโฆษณาออนไลน์

บริษัทโฆษณาออนไลน์

โฆษณาออนไลน์ หมายถึง สื่อโฆษณารูปแบบหนึ่งปรากฏอยู่บนหน้าอินเทอร์เน็ต มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ผ่านมาเห็นให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การทำโฆษณาออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการทำโฆษณาออนไลน์นั้นใช้เงินทุนต่ำ ในขณะที่สร้างยอดขายได้สูง เนื่องจากโฆษณาออนไลน์เป็นสื่อที่แพร่กระจายได้เร็วตามอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ แฟนเพจต่างๆ แถมยังกระจายไปในวงกว้าง ถ้าหากผู้ประกอบการมีเทคนิคการทำโฆษณาออนไลน์ที่ดี ก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากขึ้น

ทว่าในการทำโฆษณาออนไลน์ ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถทำได้และประสบความสำเร็จ หลายครั้งที่ผู้ประกอบหลายรายลงมือทำโดยที่ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาออนไลน์ แต่ทำเพียงเพราะคิดว่า “เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” จนในที่สุด ผลตอบรับจากการทำโฆษณาออนไลน์นั้นก็ไม่สำเร็จดั่งใจ ซ้ำร้ายกว่านั้นคือกลายเป็นความผิดพลาดที่ต้องเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์

เพราะเช่นนั้น “บริษัทโฆษณาออนไลน์” จึงมีความสำคัญ…

บริษัทโฆษณาออนไลน์ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะช่วยต่อเติมความสำเร็จของธุรกิจให้เต็ม เพราะบริษัทโฆษณาออนไลน์จะมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำโฆษณาโดยเฉพาะ โดยเป้าหมายของการทำธุรกิจ คือ การแสวงหาผลกำไร ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว การจะขายสินค้าหรือบริการได้ ธุรกิจนั้นต้องมีรากฐานมาจากการที่สินค้าหรือบริการนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก่อน ดังนั้นสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ หรือธุรกิจที่ต้องการสร้างยอดขาย บริษัทโฆษณาออนไลน์จะช่วย…

 • ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้โด่งดัง
 • วิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายที่เป็น Potential Buyer ของสินค้าหรือบริการ
 • หาช่องทางโปรโมทสินค้าหรือบริการนั้นๆ จากบรรดาสื่อ Social Media และ Search Engine ให้เกิดกระแสบวกติดตลาดออนไลน์
 • ช่วยสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ต้องมีตัวกลางในการส่งสาร ซึ่งอาจจะเป็น ป้ายแบนเนอร์ ภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ ฯลฯ โดยบริษัทโฆษณาออนไลน์จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแล Website, การจัดทำภาพประกอบ, การสร้าง Content, การจัดวางเนื้อหา ที่รู้ว่าตำแหน่งไหนจะดึงดูดสายตาคนได้มากที่สุด เวลาไหนเหมาะแก่การขาย เวลาไหนเหมาะแก่การให้ข้อมูล รวมถึงรู้ว่าต้องจับกระแสออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการโฆษณาสินค้าอย่างไร เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย
 • กระจายการโฆษณาสินค้าหรือบริการอย่างครอบคลุมด้วยเว็บไซต์พันธมิตรที่บริษัทโฆษณาออนไลน์มี เพราะในบางคราว โฆษณาออนไลน์บางประเภทไม่สามารถทำการขึ้นโฆษณาบน Google หรือ Facebook ได้ อาทิ โฆษณาที่เข้าข่าย 18+ และโฆษณาอาวุธ บริษัทโฆษณาออนไลน์จะช่วยนำลงเว็บไซต์พันธมิตรที่ตนมี

ซึ่งในการทำโฆษณาให้มีคุณภาพและน่าสนใจ เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตนเองให้มากและรอบด้านที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบวกหรือข้อมูลด้านลบ เพราะรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อยที่ดูไม่น่าสำคัญ แต่ถ้าหากบริษัทโฆษณาออนไลน์มองเห็นว่ามีความน่าสนใจก็อาจนำไปใช้เป็นจุดขายในการทำโฆษณาให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทโฆษณาออนไลน์เพื่อจะได้สร้างสรรค์โฆษณาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์อีกด้วย

Job Fair เพิ่มโอกาสแก่นักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่กำลังหางาน

นอกเหนือจากการค้นหางานผ่านเว็บ สมัครงานผ่าน Email หรือ Walk-In เข้ามายื่นเอกสารที่บริษัทด้วยตัวเองปัจจุบันนี้บริษัทหลายที่ได้ขยายโอกาสแก่ทุกคนที่กำลังหางานที่ใช่ ตำแหน่งที่ถูกใจ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “Job Fair

Job Fair คือ มหากรรมนัดหมายแรงงานขนาดใหญ่ ที่รวมเอาบริษัทชั้นหนึ่ง (จำนวนตามแต่ที่เขาระบุ) มาจัดบูธออกงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแนะแนวการทำงานและก็เปิดรับสมัครบุคคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนมากดำเนินงานโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของแต่ละบริษัท นิยมจัดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ

 1. บริษัทร่วมมือกับ Organize หรือเว็บไซต์จัดหางาน จัดแสดงงาน Job Fair ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดงานในลักษณะนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการสถานที่ฝึกงาน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
 2. บริษัทร่วมมือกับ Organize หรือเว็บไซต์จัดหางาน จัดแสดงงาน Job Fair ตามหอประชุม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อเปิดรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป

 

การเตรียมตัวเข้าร่วมงาน Job Fair

            ไม่ว่าจะลงมือทำอะไรควรคำนึงถึงเสมอว่าความสำเร็จเริ่มมาจากจุดเริ่มต้น การหางานผ่านช่องทางJob Fair ก็เช่นกัน ถ้าคุณหละหลวมการเตรียมพร้อม โอกาสที่คุณจะได้งานก็จะลดลง มิหนำซ้ำคู่แข่งกว่าร้อยคนอาจจะเป็นฝ่ายได้คว้าโอกาสอันงามนั้นไปแทน ฉะนั้นก่อนจะไปหางานที่ Job Fair คุณควรเตรียมตัว เตรียมความรู้ เตรียมเอกสารตาม 4 วิธีที่เราจะแนะนำต่อไปนี้ให้เรียบร้อย

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม เพราะในการสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลที่ประจำบูธจะขอรับเอกสารประกอบใบสมัครของคุณ ทั้งนี้เอกสารที่ควรนำติดตัวมาเบื้องต้น คือ Resume ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายสำหรับสมัครงาน
 • แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดสุภาพ เพราะการแต่งกายดีมีชัยเหนือคู่แข่งไปกว่าครึ่ง ซึ่งชุดที่ควรสวมมาร่วมงานควรเป็นชุดที่สุภาพให้เกียรติบริษัทที่ไปสมัคร ผู้ชายไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ผู้หญิงไม่ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นเกินไป รวมถึงเสื้อต้องไม่รัดรูปจนโชว์เรือนร่าง
 • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สนใจและวางแผนจะไปสมัครให้มากขึ้น เพราะการหาข้อมูลล่วงหน้าว่าบริษัทกำลังมุ่งหาอะไร แบบไหน อย่างไรล้วนเป็นผลประโยนช์แก่ตัวเรามากที่สุด
 • หลังจากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการสรรหาพนักงานของบริษัทที่สนใจจนทราบดีแล้ว ควรเตรียมคำตอบสัมภาษณ์เบื้องต้นให้พร้อม เพราะในการร่วมงาน Job Fair ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีแนวโน้มที่จะสอบถามคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความสามารถที่มี ทักษะที่มั่นใจว่าจะช่วยพัฒนางานขององค์การได้ เหตุผลที่อยากทำงานที่นี่ ซึ่งหลักในการตอบคำถามให้มีคุณภาพ ควรตอบให้กระชับ ได้ใจความ และตรงประเด็น อาจจะยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาอ้างอิงสิ่งที่ตอบเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจและเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

หากผู้ใดกำลังหางาน คลิกที่นี่ http://jobs.nipa.co.th/ ทางนิภา เทคโนโลยี กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งด้วยกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ นิภา เทคโนโลยี

เลือกแว่นกันแดดให้ปัง และสายตาไม่พัง (ตอน Trick 2 ปัง)

แม้หน้าฝนจะมาเยือน แต่แสงอาทิตย์อันร้อนแรงของประเทศไทยก็ไม่จากหายไปไหน ฉะนั้นสาวๆ ทุกคนห้ามละเลยการพกพาแว่นตากันแดดติดตัวเสมอทั้งตอนไปทำงาน ไปเที่ยว ที่สำคัญสุดระหว่างขับรถที่สายตาอันบอบบางของเราต้องปะทะแสงแดดตลอดเวลา ซึ่งถ้าตอนนี้ใครยังไม่มี อย่าเพิ่งรีบออกไปซื้อค่ะ เพราะวันนี้เรามี 2 วิธีการเลือกแว่นตากันแดดให้ปัง สายตาไม่พัง แถมเข้ากับสถานการณ์มาให้อ่านเพื่อตัดสินใจกันก่อน

ปังที่หนึ่ง เลือกแว่นตากันแดดให้เข้ากับรูปหน้า

แว่นตากันแดด

วางเรื่องฉันต้องตามเทรนด์ให้ทันลงก่อน อย่าคิดว่าการเลือกทรงแว่นให้เหมาะกับใบหน้าไม่ใช่เรื่องสำคัญ ผู้หญิงที่ต้องใส่แว่นเป็นประจำหลายคนเคยพังมาแล้วกับการจ่ายเงินซื้อแว่นมาแล้วคนรอบข้างทักว่าไม่เหมาะเลย (ถึงกับอยากติด #ร้องไห้หนักมาก) ตอนนี้หยิบกระจกมาดูใบหน้าเรากันว่าเป็นรูปทรงแบบไหน แล้วมาอ่านต่อว่าแว่นตากันแดดทรงไหนเหมาะกับเรา

 1. ใบหน้ารูปหัวใจ (Heart shaped face) ทรงความรัก สาวๆ กลุ่มนี้เป็นสาวหน้าผากกว้าง ปลายคางรูปสามเหลี่ยม การเลือกแว่นตากันแดดที่เหมาะคือแว่นที่ต้องช่วยบดบังความกว้างของหน้าผากได้ เช่น แว่นทรง Cat Eye, Aviator, Rimless และ Wayfarer
 2. ใบหน้ารูปเพชร (Diamond shaped face) อันมีค่า รูปหน้าที่โหนกแก้มจะชัดกว่ารูปหน้าอื่น ส่วนช่วงหน้าผากจะกว้างและปลายคางแหลมมน สาวๆ กลุ่มนี้เหมาะกับแว่น Aviator หรือ Round เพราะช่วยรับโหนกแก้มได้
 3. ใบหน้ารูปไข่ (Oval shaped face) อย่าเพิ่งอ่านข้าม เพราะแม้ใบหน้านี้จะสามารถใส่แว่นทรงอะไรก็ได้ แต่เรามีข้อแนะนำให้สาวๆ ว่าควรเลือกแว่นตากันแดดที่จะช่วยส่งเสริมใบหน้าคุณให้โดดเด่นด้วยสัดส่วนระหว่างแว่นตากับใบหน้าที่ลงตัว เช่น คนที่มีขนาดใบหนาเล็ก ไม่ควรเลือกทรง Oversize คนจมูกโตควรเลือกกรอบแว่นที่มีแกนแว่นที่หนากว่าปกติหรือมี 2 เส้น
 4. ใบหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยม (Square shaped face) สันกรามที่เด่นชัด อย่างแรกที่ต้องทำคือหลีกเลี่ยงแว่นทรงสี่เหลี่ยมทันที คนรอบข้างหรือพนักขายที่ไหนสนับสนุนให้ใส่หรือซื้อก็รีบปฎิเสธไป หันมาสนใจแว่นทรง Aviator หรือแว่นที่มี Curve ที่จะช่วยให้ใบหน้าคุณกลมมนมากขึ้น
 5. ใบหน้ารูปทรงกลม (Round shaped face) แม้เทรนด์ช่วงนี้ผู้หญิงหลายคนจะหันมาฮิตใส่แว่นทรงกลมให้ดูฮิปสเตอร์ (Hipster) หรือวินเทจกัน แต่ผู้หญิงหน้าทรงกลมต้องระวัง เราแนะนำว่า การเลือกแว่นกันแดดของสาวกลุ่มนี้ควรเน้นไปที่แว่นที่มีมุมอย่างแว่นทรงสี่เหลี่ยม, Cat Eye ดีกว่า
 6. ใบหน้ารูปยาว (Long shape face) อาจคล้ายใบหน้ารูปไข่ แต่มีส่วนบริเวณหน้าผากหรือปลายคางที่ยาวกว่าทำให้รูปหน้าของคุณดูยาว ดังนั้นเพื่อลดความยาวเหล่านั้น แว่นที่ควรเลือกมาใส่คือแว่นทรง Oversized, Butterfly, Round และ Wayfarer

 

ปังที่สอง เลือกสีเลนส์ให้เหมาะกับสภาพสายตาและสถานการณ์

เลนส์แว่นตา

เมื่อเทคโนโลยีช่วยสร้างเทรนด์ใหม่ แว่นกันแดดก็ไม่ใช่แค่แว่นที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยกันแดดอีกต่อไป มันกลายเป็นหนึ่งใน Accessories ที่สำคัญสำหรับแฟชั่น ใส่ถ่ายรูปเก๋ๆ ไม่ว่าฤดูไหนก็สวย ยิ่งประเภทของเลนส์ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สีสันของเลนส์แว่นก็เพิ่มเข้ามาช่วยตัดแสง UV และเพิ่มคุณสมบัติการมองเห็น แต่สาวๆ รู้ไหมว่าสีของเลนส์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก่อนหยิบมาใส่เดินออกจากบ้าน สาวๆ ต้องเช็คก่อนนะคะว่าเหมาะกับสภาพสายตาเราและเหมาะสถานการณ์ที่เราจะออกไปเผชิญหรือเปล่า

 1. เลนส์สีเทา หรือเทาเข้ม

เป็นสีที่ธรรมชาติที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีเทา-เขียว เลนส์สีนี้จะช่วยกรองแสงอาทิตย์และตัดแสงจ้าเมื่ออยู่กลางแจ้ง บอกเลยว่าจุดเด่นของเลนส์สีนี้ คือ ใส่แล้วสบายตา ไม่ทำให้สีของวัตถุที่มองเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเลนส์สีที่ซับแสงคลื่นสีต่างๆ ได้อย่างดี ถ้าสาวๆ คนไหนไม่ได้ชอบใจแว่นตากันแดดสีไหนเป็นพิเศษ เราแนะนำสีนี้ที่เข้าได้กับทุกสีผิว ปังและไม่พัง

 1. เลนส์สีน้ำตาล

เป็นเลนส์ที่เหมาะกับการใส่บริเวณชายหาด หรือระหว่างการขับขี่พาหนะที่สายตาต้องสัมผัสกับแสง UV เป็นเวลานาน เพราะเลนส์สีน้ำตาลนอกจากจะช่วยตัดแสงคลื่น UV และแสงสีฟ้าตัวร้ายที่ทำร้ายสายตาเราได้แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพของวิสัยทัศน์ด้านการมองให้เห็นวัตถุมีความคมชัดมากขึ้น การเลือกแว่นตากันแดดเลนส์สีนี้เหมาะกับช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมที่ต้องตอบสนองแบบเฉียบพลัน เช่น เล่นกอล์ฟ

 1. เลนส์สีเหลือง

คุณสมบัติของเลนส์นี้จะตรงข้ามกับเลนส์สีน้ำตาล ประสิทธิภาพของมันมีผลในช่วงเวลาพลบค่ำ-กลางคืน ไม่ควรใส่ระหว่างการขับขี่พาหนะเนื่องจากเลนส์สีเหลืองมีผลต่อการรับรู้สีของวัตถุที่บิดเบือนไปจากความจริง อาจทำให้ผู้ขับขี่แยกแยะไฟจราจรระหว่างไฟสีเขียวและไฟสีแดงได้ไม่ชัดเจน แต่นิยมในหมู่นักล่าสัตว์

 1. เลนส์สีฟ้า

สีฟ้าจะช่วยทำให้มองเห็นวัตถุสีขาวได้เป็นอย่างดี แต่ตรงข้ามกันคือสีฟ้าจะบิดเบือนการรับรู้สีอื่นๆ ทำให้ผู้ใส่มองวัตถุสีอื่นไม่ชัดเจน แต่เป็นเลนส์ที่ได้รับการรับรองจาก USPAT (United States Professional Tennis Association) สำหรับหรับนักเทนนิสมืออาชีพ

          สดใสจนแสบตา ไม่ใช่พระอาทิตย์ แต่เป็นเธอ.. รู้วิธีการเลือกแว่นกันแดดแล้ว สุดท้ายนี้เราอยากแนะนำหนุ่มๆ สาวๆ ที่จะซื้อแว่นตากันแดดว่าควรออกไปซื้อด้วยตัวเองเพื่อที่จะสามารถลองสวมดูได้ว่าแว่นแบบไหนที่เหมาะกับเราจริงๆ หรือไม่ก็ชวนเพื่อนสนิทไปเลือกด้วยกัน นอกจากจะได้เดินเที่ยวชิคๆ เป็นคู่ เป็นแก๊งค์แล้ว ยังมีคนช่วยตัดสินใจอีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก เพจ แว่นตา Giftgreats