คลังเก็บหมวดหมู่: google adwords

บริษัทโฆษณาออนไลน์

บริษัทโฆษณาออนไลน์ ตัวช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

หลังจากที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทไม่ใช่เพียงแค่สำหรับการดำรงชีวิต แต่รวมไปถึงการทำธุรกิจ หลายอย่างก็ได้เปลี่ยนโฉมใหม่จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปเป็นสื่อออนไลน์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือ บริการแบบ Offline Marketing ไม่สามารถที่จะช่วยทำให้จุดหมายของผู้ประกอบกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการประชาสัมพันธ์สินค้าแบบ “โฆษณาออนไลน์” จึงเกิดขึ้นมา

บริษัทโฆษณาออนไลน์

บริษัทโฆษณาออนไลน์

โฆษณาออนไลน์ หมายถึง สื่อโฆษณารูปแบบหนึ่งปรากฏอยู่บนหน้าอินเทอร์เน็ต มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ผ่านมาเห็นให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การทำโฆษณาออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการทำโฆษณาออนไลน์นั้นใช้เงินทุนต่ำ ในขณะที่สร้างยอดขายได้สูง เนื่องจากโฆษณาออนไลน์เป็นสื่อที่แพร่กระจายได้เร็วตามอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ แฟนเพจต่างๆ แถมยังกระจายไปในวงกว้าง ถ้าหากผู้ประกอบการมีเทคนิคการทำโฆษณาออนไลน์ที่ดี ก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากขึ้น

ทว่าในการทำโฆษณาออนไลน์ ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถทำได้และประสบความสำเร็จ หลายครั้งที่ผู้ประกอบหลายรายลงมือทำโดยที่ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาออนไลน์ แต่ทำเพียงเพราะคิดว่า “เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” จนในที่สุด ผลตอบรับจากการทำโฆษณาออนไลน์นั้นก็ไม่สำเร็จดั่งใจ ซ้ำร้ายกว่านั้นคือกลายเป็นความผิดพลาดที่ต้องเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์

เพราะเช่นนั้น “บริษัทโฆษณาออนไลน์” จึงมีความสำคัญ…

บริษัทโฆษณาออนไลน์ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะช่วยต่อเติมความสำเร็จของธุรกิจให้เต็ม เพราะบริษัทโฆษณาออนไลน์จะมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำโฆษณาโดยเฉพาะ โดยเป้าหมายของการทำธุรกิจ คือ การแสวงหาผลกำไร ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว การจะขายสินค้าหรือบริการได้ ธุรกิจนั้นต้องมีรากฐานมาจากการที่สินค้าหรือบริการนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก่อน ดังนั้นสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ หรือธุรกิจที่ต้องการสร้างยอดขาย บริษัทโฆษณาออนไลน์จะช่วย…

  • ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้โด่งดัง
  • วิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายที่เป็น Potential Buyer ของสินค้าหรือบริการ
  • หาช่องทางโปรโมทสินค้าหรือบริการนั้นๆ จากบรรดาสื่อ Social Media และ Search Engine ให้เกิดกระแสบวกติดตลาดออนไลน์
  • ช่วยสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ต้องมีตัวกลางในการส่งสาร ซึ่งอาจจะเป็น ป้ายแบนเนอร์ ภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ ฯลฯ โดยบริษัทโฆษณาออนไลน์จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแล Website, การจัดทำภาพประกอบ, การสร้าง Content, การจัดวางเนื้อหา ที่รู้ว่าตำแหน่งไหนจะดึงดูดสายตาคนได้มากที่สุด เวลาไหนเหมาะแก่การขาย เวลาไหนเหมาะแก่การให้ข้อมูล รวมถึงรู้ว่าต้องจับกระแสออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการโฆษณาสินค้าอย่างไร เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย
  • กระจายการโฆษณาสินค้าหรือบริการอย่างครอบคลุมด้วยเว็บไซต์พันธมิตรที่บริษัทโฆษณาออนไลน์มี เพราะในบางคราว โฆษณาออนไลน์บางประเภทไม่สามารถทำการขึ้นโฆษณาบน Google หรือ Facebook ได้ อาทิ โฆษณาที่เข้าข่าย 18+ และโฆษณาอาวุธ บริษัทโฆษณาออนไลน์จะช่วยนำลงเว็บไซต์พันธมิตรที่ตนมี

ซึ่งในการทำโฆษณาให้มีคุณภาพและน่าสนใจ เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตนเองให้มากและรอบด้านที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบวกหรือข้อมูลด้านลบ เพราะรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อยที่ดูไม่น่าสำคัญ แต่ถ้าหากบริษัทโฆษณาออนไลน์มองเห็นว่ามีความน่าสนใจก็อาจนำไปใช้เป็นจุดขายในการทำโฆษณาให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทโฆษณาออนไลน์เพื่อจะได้สร้างสรรค์โฆษณาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์อีกด้วย

รับมือการเปลี่ยนแปลงของ Google Adwords ให้ทัน

ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากการลงโฆษณา Google Adwords หลายคนพอที่จะทราบแล้วว่าทาง Google ได้ประกาศยกเลิกการแสดงโฆษณาของ Google Adwords ในด้านขวามือทั่วโลก และได้เพิ่มในส่วนด้านบนอีก 1 ช่อง แทน ซึ่งมีเพียง Keyword บางกลุ่มเท่านั้นที่ถูกปรับเปลี่ยน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มด้าน E-Commerce

google adwords

ตำแหน่งเป็นสาเหตุของจำนวนคลิก

            สาเหตุที่ยกเลิกการแสดงโฆษณาในด้านขวามือ เพราะว่าอัตราการคลิกของแต่ละตำแหน่งที่ต่าง ซึ่งจำนวนการคลิกโฆษณาด้านขวามือต่างจากตำแหน่งด้านบนหลายเท่ามาก ทำให้เป็นการสูญเสียเงินในการลงโฆษณาที่ไม่คุ้ม

Quality คือคำตอบที่นำไปสู่…ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้แบรนด์สินค้าและเว็บไซต์ต่างๆที่เป็น E-Commerce ควรใส่ใจในการบวนการคิด Key Product ให้ดี ซึ่ง Google Adwords จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ Quality โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

1.Quality Score : เป็นคะแนนที่แสดงถึงคุณภาพของโฆษณา โดยวัดจาก Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Ads , Landing Page และที่สำคัญจำนวนของ Keyword  ที่มีความเกี่ยวข้องกันมากก็มีส่วน

2.Quality of Content : เป็นในส่วนคุณภาพของบทความที่มีความเกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญคือบทความของคุณต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้คัดลอกมาจากที่ไหนมา

ผลกระทบรอบด้านจากการเปลี่ยนแปลงรอบ

            แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบกับผู้ลงโฆษณาเป็นอย่างมาก ซึ่งระบบ Google Adwords ได้ลดโฆษณาด้านขวามือ ทำให้จำนวนเว็บที่ค้นหาเหลือเพียง 7 ช่อง จึงเป็นข้อดีที่จะช่วยในการจัดระเบียบให้กับโฆษณาที่มีคุณภาพได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แต่การที่ลดช่องที่แสดงบนหน้าค้นหา ก็ส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้กระทบไปถึง SEO ซึ่งต้องเลือกที่จะคำนวณให้ความสำคัญกับ SEO มากน้อยแค่ไหน เพราะการทำ SEO จะมีความยากขึ้นมาก หรือจะเลือกที่จะเสียค่าใช้จ่ายให้กับ Google Adwords

หากคุณเป็นผู้ที่สนใจหรือซื้อโฆษณาอยู่ คุณควรจะปรับเปลี่ยนการลงโฆษณาเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถติดอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ ไม่ว่าจะเป็น Google Adwords หรือ SEO ก็ตามในเรื่องของ Quality ควรจะให้ความสำคัญตลอดเวลา แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะ Google เน้นในเรื่องของ User Experience เป็นพิเศษ