คลังเก็บป้ายกำกับ: How to get to Bangkok Airport

สะดวกสบายไปอีกขั้นกับการเดินทางBangkok Airport Terminals

เมื่อก่อนการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนั้นเป็นอะไรที่ยุ่งยากหรือลำบากพอสมควร แต่เดี่ยวนี้นั้นสะดวกสบายขึึ้น เพื่อมีทางเลือกในการใช้รถโดยสารมากขึ้น ซึ่งที่เปิดตัวไปไม่นั้นนี้นั้นก็คือ limobus ซึ่งสะดวกสบายไปอีกขั้นกับการเดินทางเข้าเมืองจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบริการรถบัสสาธารณะ Airport LimoBus Express ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง-เพลินจิต-สวนลุมพินี และดอนเมือง-ถนนข้าวสาร โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป คิดค่าโดยสาร 150 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ รถบัสจะจอดให้บริการที่ชานชาลาขาเข้า ประตู 5

ทั้งนี้ รถโดยสารสาธารณะหรือ Airport LimoBus Express เป็นรถบัสปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง ให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 8-10 คัน มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wi-fi) ฟรีภายในรถบัส โดยรถเที่ยวแรกจะออกจากดอนเมือง เวลา 09.30 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. ส่วนรถเที่ยวแรกที่ออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสาร เริ่มเวลา 04.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 20.30 น. โดยรถจะออกจากดอนเมืองทุก 30 นาที ส่วนรถที่วิ่งออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสาร จะออกทุก 1 ชั่วโมง

ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่ชอบเดินทางโดยรถโดยสารมากขึ้น ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ตอบโจทย์มากขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.limobus.co.th/news/7